Protocol Scholenbezoek schooljaar 2021-2022

Met onderstaand protocol geven wij duidelijkheid over hoe het Universiteitsmuseum Utrecht, met in achtneming van de maatregelen rondom het Coronavirus, een veilig programma op locatie wil realiseren. De gezondheid van leerlingen en leraren op de scholen die wij bezoeken én die van onze medewerkers staat voorop. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van de RIVM en de Museumvereniging. Uiteraard zijn de protocollen voor heropening van scholen van toepassing. Het gaat om het protocol voor het speciaal basisonderwijs, het protocol voor regulier basisonderwijs, en het protocol voor het voortgezet onderwijs.

Welke maatregelen treft het Universiteitsmuseum Utrecht?

  • Museumdocenten houden 1,5 m afstand tot de leerlingen. Leerlingen die op school wel samen mogen zitten en werken kunnen dat tijdens de museumles ook.
  • Materialen waar de leerlingen mee werken worden na afloop gedesinfecteerd.
  • Voor het werken met botten, tanden, schedels en overige presentatiecollectie maken de leerlingen gebruik van een desinfecterende handgel voor- en na gebruik of gebruiken de leerlingen handschoenen.
  • Programma’s kunnen last-minute wijzigen of gecanceld worden als de situatie daarom vraagt.

Wat vragen we van school

  • Leerlingen wordt gevraagd voor én na de museumles hun handen met zeep te wassen.
  • Leerlingen wordt gevraagd zo veel mogelijk gebruik te maken van eigen potloden en pennen tijdens de programma’s.
  • Leerlingen en docenten wordt gevraagd de 1,5 meter afstand tot onze museumdocenten in acht te nemen.
  • Op één dag zijn maximaal twee programma’s achter elkaar te boeken. Tussen de programma’s zit minimaal een half uur. Dit geeft ons de gelegenheid de materialen te reinigen.
Terug