Boekingsvoorwaarden onderwijsprogramma’s

Annulering of wijziging

Het programma kan uiterlijk 7 werkdagen van te voren zonder kosten worden geannuleerd. Bij annulering binnen 7 werkdagen brengen wij de kosten voor het onderwijsprogramma in rekening.


Wijzigingen in de boeking kunnen tot maximaal 3 werkdagen voor de geboekte datum worden doorgegeven en kosteloos worden verwerkt. Wijzigingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hierna kunnen de afgesproken kosten van de boeking niet worden veranderd.

Betaling

Enkele dagen na afloop van het programma wordt een digitale factuur verstuurd door onze financiële administratie.

Groepsgrootte & klassenmanagement

  • De maximale groepsgrootte bij een bezoek is 32 leerlingen.
  • Per 15 leerlingen wordt één publieksbegeleider vanuit het museum ingezet. Om het schoolbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, vragen wij om minimaal twee begeleiders per klas. Daarnaast verwachten wij een actieve houding van de begeleiders en docenten.
  • Wij wijzen erop dat het klassenmanagement tijdens onze programma’s bij de docent/leerkracht/begeleider ligt.
  • We willen je vragen om rekening te houden met de medebezoekers en storend gedrag te vermijden. In de Oude Hortus mag er worden gelopen op de paden en op het grasveld direct voorbij de museumentree. Betreden van de perken is niet toegestaan. Mocht er toch sprake zijn van ernstige ordeverstoring, dan behouden we ons het recht voor om een schoolgroep de toegang tot het museum te ontzeggen.
  • In de ontvangstruimte kunnen de leerlingen genieten van het zelf meegebrachte eten en drinken. Op andere plekken in het museum is eten en drinken niet toegestaan.
  • Voor verdere praktische informatie zie de tarieven en praktische informatie.
Terug