Onderzoek gezocht voor Citizen Science

Betrek families bij de dataverzameling van jouw onderzoek

Het museum voor nieuwsgierige mensen

Het UMU, Universiteitsmuseum Utrecht, is het museum voor nieuwsgierige mensen: een museum voor families met kinderen tussen 8-14 jaar, waar je actief kennis maakt met wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht in heden en verleden. Waar je wordt geïnspireerd tot het stellen van vragen over jezelf en de wereld om je heen. En waar je als bezoeker zelf een onderzoeker wordt.  

Citizen science: zelf bijdragen aan onderzoek

Vanaf maart 2024 tot september 2024 is het UMU op zoek naar een nieuw citizen science-project, waarbij families zelf een bijdrage leveren aan actueel wetenschappelijk onderzoek. Hierbij gaan we de samenwerking aan met UU-wetenschappers, om families te laten ervaren wat onderzoek doen inhoudt èn samen waardevolle onderzoeksdata te verzamelen.  

Hierbij zoeken we naar een citizen science-project dat past binnen het overkoepelende thema ‘prikkels’. Aan dit thema besteden we ook op andere plekken in het museum aandacht in de vorm van interacties en familie-colleges. Prikkels zien we hierbij in de ruimste zin van het woord; bijvoorbeeld wat is overprikkeling of onderprikkeling en hoe kun je daar mee omgaan, waardoor worden mensen geprikkeld, hoe zit dit nu ten opzichte van vroeger, moeten we in de toekomst minder of juist meer prikkels verwerken, zijn mensen sneller geprikkeld door iets in het nieuws, wat geeft de meeste prikkels en is dit voor iedereen zo? Kunnen dieren ook ADHD hebben? Hoe beïnvloeden sociale media onze prikkelgevoeligheid? Etc. 

Citizen science kan veel verschillende vormen hebben. Bij het UMU zoeken we naar een project waarbij families een klein deel van de dataverzameling kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door als familie elkaar te interviewen, iets te onderzoeken over zichzelf en hun ervaringen hierover te delen, iets te ervaren en beschrijven wat hun gedachtes hierover zijn, hun eigen verleden in te duiken, hun mening te geven of… De data die ze met deze mini-onderzoekjes verzamelen, laten ze achter en komen bij de onderzoekers terecht voor bredere analyse.

Check je plek

Op dit moment loopt een citizen science project ‘Check je plek!’ in samenwerking met de faculteit REBO en Geowetenschappen. Onderzoekers Kathrine van den Bogert en Gijs van Campenhout willen hierbij graag van kinderen weten wat hun favoriete buitenplek is, wat ze hier doen en waarom juist deze plek voor hen favoriet is. Zie voor een indruk van het project onze site

Spreekt dit jou ook aan en zie je mogelijkheden met jouw onderzoeksonderwerp? Laat het ons weten!  

  

Wat zoeken we?

 • We zijn op zoek naar een aansprekend onderwerp voor het citizen science project, waarbij families ontdekken hoe onderzoek werkt en data verzamelen voor het onderzoeksproject. Het moet voor families mogelijk zijn om (een deel van) de dataverzameling in het UMU uit te voeren of hier thuis nog verder mee aan de slag te gaan zonder bijzondere hulpmiddelen of extra begeleiding. Eventuele training van de families door bv een video-uitleg is wel mogelijk. 
 • Hiervoor zoeken we samenwerking met een UU-wetenschapper/-onderzoeksgroep die de onderzoeksvraag van het project levert, in samenwerking met het UMU de onderzoeksopzet ontwikkelt en de data analyseert. 
 • Voor dit project zoeken we een onderwerp dat valt binnen het thema ‘prikkels’ (in de meest brede zin van het woord). 

Wat verwachten we van jou?

 • Een voor onze doelgroep aansprekende onderzoeksvraag die voortkomt uit jouw onderzoek.  
 • Inhoudelijke ontwikkeling van de onderzoeksopzet. 
 • Analyse en terugkoppeling van de resultaten. 
 • Aanwezigheid bij de startactiviteit (maart 2024) en eindactiviteit (september 2024). 
 • Bereidheid om af en toe aanwezig te zijn in het UMU voor extra uitleg en programmering – of deze momenten te verdelen onder collega’s/studenten. 
 • Regelmatig contact met het UMU over de voortgang. 

Wat krijg je van ons?

 • Een podium om data te verzamelen bij de familiedoelgroep en bekendheid te geven aan jouw onderzoek 
 • De mogelijkheid om een inhoudelijke Public Engagement-activiteit op te zetten in samenwerking met creatieve en ervaren UMU-collega’s. We denken graag mee met het vertalen van jouw onderzoek naar een aansprekende activiteit voor families en nemen alle praktische projectorganisatie en de communicatie met de deelnemers op ons. 
 • Organisatie start- en eindactiviteit en extra programmering in vakanties. 
 • Budget voor o.a. benodigde materialen, in overleg.

Meer informatie

Vul het aanmeldformulier in voor 14 november 2024. Daarna kijken we naar alle inzendingen en nemen we contact met je op. Heb je vragen? Mail José de Wit, programmamaker familieactiviteiten UMU via j.a.w.dewit@uu.nl.   

Terug