Scholenfonds Wel-Kom UMU – voor scholen met weinig financiële middelen

Bij het Universiteitsmuseum Utrecht (UMU) vinden we het belangrijk dat kinderen gelijke kansen krijgen. Dit doen wij door scholen die niet in staat zijn zelfstandig het museum te bezoeken de gelegenheid te bieden gratis en zonder zorgen met de klas naar het UMU te komen. Wij richten ons hierbij op middelbare en basisscholen met een groot percentage leerlingen die in relatieve armoede opgroeien.

Waarom is het belangrijk dat elk kind het UMU kan bezoeken?
Een wetenschappelijke houding stimuleert jongeren vragen te stellen over de wereld om hen heen, om op zoek te gaan naar antwoorden en die op waarde te schatten;

Een buitenschoolse excursie laat jongeren zien dat de wereld groter is dan de wijk waarin zij opgroeien.

Wat houdt een gratis en zorgeloos bezoek naar het UMU in?

• Wij regelen en betalen vervoer naar het UMU

• Indien nodig zorgen wij voor extra begeleiding, vanaf school en weer terug

• Entree voor de hele klas (incl. begeleiding) is gratis.

• Groepen uit het basisonderwijs krijgen een gezond lunchpakketje (voor elke leerling)

Inhoud van het museumprogramma
Leerlingen gaan actief aan de slag in het UMU in de verschillende museumzalen met de interactieve opstelling waarin wetenschap, objecten en wetenschappers centraal staan. Ze ervaren zo een groot aantal verschillende manieren van onderzoek doen. In dit programma leren ze wetenschap op waarde schatten.

Praktische informatie

• De totale programmaduur is 120 minuten

• De leerlingen doen de onderzoekstour en krijgen een workshop

• De groepen worden begeleid door onze kennismakers

• Datum van het schoolbezoek bepalen we samen

Vraag een gratis en zorgeloos schoolbezoek aan!
Klik hier om je op te geven. Let op! Er zijn voorwaarden verbonden om mee te kunnen doen:

Basisonderwijs
• Je kunt je jaarlijks aanmelden voor maximaal twee klassen
• 30% van je leerlingen groeit op in relatieve armoede
• Je school staat in de provincie Utrecht

Middelbaar onderwijs
• Je kunt jaarlijks aanmelden voor maximaal één bouwjaar
• 30% van je leerlingen groeit op in relatieve armoede
• Je school staat in de provincie Utrecht

Aanvragen kunnen worden ingediend voor 1 mei en voor 15 oktober.
Wij nemen binnen 2 weken na sluitingsdatum persoonlijk contact met je op.

DISCLAIMER
Het aantal scholen dat wij jaarlijks kunnen ontvangen via het fonds hangt af van de binnengekomen gelden. Mocht er onvoldoende geld in het fonds zitten om aan alle aanvragen te voldoen, zal er worden geloot.