Mens en dier in het vizier | Vivian

Bijdragen aan lopend onderzoek van de Universiteit van Utrecht? Met dit digitale programma kan het! De leerlingen maken kennis met Vivian Goerlich-Jansson, wetenschapper bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Introductie digiles

Leerlingen worden onderzoekers

Binnen het thema de relatie mens-dier focust Vivian zich met haar onderzoek op de stadsduif. Tijdens het programma worden de leerlingen zelf onderzoeker. Ze gaan binnen het onderzoek van Vivian aan de slag met het opstellen van een onderzoeksvraag en gaan deze door middel van duiventellingen proberen te beantwoorden.

Citizen science project

De uitkomsten van de duiventellingen helpen Vivian inzicht te krijgen in de verspreiding en aantallen van stadsduiven.

Na afloop van het onderzoek wordt er gereflecteerd op de uitkomsten en het doorlopen onderzoeksproces. De resultaten worden gedeeld met Vivian waarmee de leerlingen bijdragen aan echt onderzoek.

De digiles is beschikbaar op LessonUp. Bekijk het volledige aanbod op het kanaal van het Universiteitsmuseum Utrecht.