Mens en dier in het vizier | Franck

Bijdragen aan lopend onderzoek van de Universiteit van Utrecht? Met dit digitale programma kan het! Leerlingen maken kennis met Franck Meijboom, wetenschapper bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Introductie digiles

Leerlingen worden onderzoekers

Franck onderzoekt hoe mensen en dieren met elkaar in relatie staan. Tijdens het programma worden de leerlingen zelf onderzoeker. Ze duiken in de diverse en complexe wereld van de mens-dier relatie. Aan de hand van een serie foto’s gaan ze aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een interview. Dat gebruiken ze om in dialoog te gaan met andere leerlingen op school. Hoe denken zij dat we op een goede manier met dieren moeten omgaan? En wat is eigenlijk goed?

De denkbeelden die de leerlingen hiermee ophalen geeft Franck nieuwe inzichten die de basis vormen voor verdere discussie en wetenschappelijk onderzoek.

Beeld uit de digiles

Citizen science project

Na afloop van het onderzoek wordt er gereflecteerd op de uitkomsten en het doorlopen onderzoeksproces. De resultaten worden gedeeld met Franck, waarmee de leerlingen bijdragen aan echt onderzoek.

De digiles is binnenkort beschikbaar op LessonUp. Bekijk alvast het kanaal van het Universiteitsmuseum Utrecht voor meer digitaal aanbod.