Praktische informatie m.b.t de collectie

Het Universiteitsmuseum wordt vernieuwd en verbouwd. Hierdoor is onze collectie minder goed toegankelijk. Verzoeken m.b.t. collectie kunnen we slechts spaarzaam honoreren. We hopen op uw begrip.

Bruiklenen en raadplegen van de collectie

Het raadplegen of bruiklenen van de collectie is beperkt mogelijk. Dit geldt ook voor het raadplegen van boeken en depotrondleidingen. Soms moeten we een verzoek afwijzen of uitstellen. Ook kunnen er extra kosten zijn die we in rekening brengen. Voor een bruikleenaanvraag kunt u onderstaand formulier ‘Bruikleenaanvraag’ gebruiken.

Informatie over en beeldmateriaal van de collectie

Verzoeken tot het verstrekken van informatie over en beeldmateriaal van de collectie, is beperkt mogelijk. Heeft u een verzoek? Vul dan het formulier ‘Informatievraag over de collectie’ of ‘Verzoek beeldmateriaal van de collectie’ in. 

Schenkingen

Het museum heeft een grote collectie op het gebied van universiteits- en wetenschapsgeschiedenis en beheert bijna tweehonderdduizend objecten. Heeft u een voorwerp dat u wilt schenken? Vul dan het formulier ‘schenkingen’ in. Een conservator neemt u zo spoedig mogelijk contact met u op. Samen met u bekeken we of het voorwerp in het verzamelbeleid past. Voordat iets opgenomen wordt in de collectie, wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt. Op deze manier zorgen we ervoor dat we onze verzameling goed kunnen beheren en verzorgen.

Conservatoren

Geneeskunde en tandheelkunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis en studentenleven: Mw. drs. R. de Raat

Biologie, geologie en natuurwetenschappelijke instrumenten: Dhr. dr. P.H. Lambers

Diergeneeskunde: Charlotte Hartong

Collectiebeleidsplan

Het museum heeft sinds de oprichting in 1928 een zeer grote collectie opgebouwd op het gebied van de universiteits- en wetenschapsgeschiedenis en beheert inmiddels een collectie van bijna tweehonderdduizend objecten. Meer over de collecties leest u in het collectiebeleidsplan.