Luchtig Onderzoek | Digiles

In dit online lesmateriaal doe je onderzoek naar lucht. Hoe presenteer je jouw onderzoek als een wetenschapper? Ontdek het zelf!

In deze module ga je aan de slag met het onderwerp ‘lucht’. Er zijn veel vragen over dit onderwerp te bedenken. Wat is lucht precies, heeft lucht kleur en wat kun je met lucht doen? Samen maak je een mindmap met alles wat je weet over lucht.

Uiteindelijk formuleer je een definitie op de vraag: wat is lucht? Tijdens stap twee onderzoek je hoe zwaar lucht is. Hier zet je samen een heel onderzoek voor op. Na het onderzoek kun je het onderzoek en de bevindingen aan elkaar presenteren als een échte wetenschapper.

Dit online lesmateriaal bestaat uit 3 lessen. Klik op de les om de handleiding te lezen en de les te geven. Je kunt de les ook opslaan voor later of doorsturen naar collega’s.

In de les ‘Een luchtig gesprek‘ verdiepen leerlingen eerst in de definitie van Lucht. Wat is lucht precies?
In de les ‘Heeft lucht gewicht‘ onderzoeken leerlingen hoeveel lucht weegt. Dit doen ze onder andere aan de hand van een lucht-weegschaal.
Leerlingen doen in deze digiles zelf onderzoek naar wat er gebeurt met verschillende materialen in een vacuüm.

UMU verzorgt het programma ‘Luchtig onderzoek’ ook op school. Met een bakfiets vol materiaal bezoekt een publieksbegeleider jouw school. Onderzoek samen lucht en leer nog meer over dit thema. Lees meer over dit programma.