Wat weet jij over duiven?

Attitude duiven t.a.v. start programma
Beantwoord de volgende stellingen.
1 = Zeer oneens, 2 = oneens, 3 = neutraal, 4 = eens, 5 = zeer eens
De volgende vragen zijn optioneel.
Welk onderwijs volg je?
In welk leerjaar van de middelbare school zit jij?
Ik woon in een…
Bij het verzenden van deze antwoorden ga je akkoord dat jouw antwoorden worden meegenomen in het onderzoek van Vivian. *