Vier wetenschapsmusea ondertekenen het NDE-manifest

Het Universiteitsmuseum Utrecht, Rijksmuseum Boerhaave, NEMO Science Museum en Teylers Museum hebben de koppen bij elkaar gestoken. Omdat ze samen werken ze aan de realisatie van een gezamenlijk collectieplatform is dat een goede aanleiding om het Netwerk Digitaal Erfgoed-manifest gezamenlijk te ondertekenen.

De vier directeuren tekenen gelijktijdig online het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Erfgoed van wetenschap en technologie  

Alle vier de musea hebben erfgoed uit de wetenschap en technologie. Een lang gekoesterde wens is om al hun digitale collecties op een plek te presenteren. ‘Samen willen we het online centrum voor materieel erfgoed van Wetenschap en Technologie in Nederland realiseren. Op die manier kunnen we ook rondom actuele vraagstukken inzichten vergroten en discussies stimuleren in relatie tot onze collecties,’ vertelt Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaave. 

Makers van nu inspireren

Waarom is dit hét moment? ‘Onze collecties hebben veel raakvlakken met kwesties waar we nu als samenleving voor staan. Denk aan klimaat, energietransitie en informatie- en biotechnologie,’ vertelt Jet Blokhuis, projectleider Collecties en Digitaal bij het Universiteitsmuseum Utrecht. ‘Ook willen we het publiek inspireren om het erfgoed op hun manier in te zetten voor eigen doeleinden.’

Digitale technieken

De musea hebben ieder een eigen context rond de collecties, maar tegelijkertijd vullen hun collecties elkaar uitstekend aan. Vanuit de gedachte van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed worden de museumobjecten via linked open data met elkaar verbonden. ‘Door gezamenlijke ontsluiting van de collecties kunnen we verhalen vertellen over wetenschappelijke experimenten, technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op de maatschappij en het leven van alledag,’ aldus Annemarie van Eekeren, manager Presentatie & Collectie bij NEMO Science Museum. 

De vier musea vieren de ondertekening van het manifest intern met taart en chocolade.

Oplossingen voor problemen van vandaag en morgen

‘Ondanks dat we net als andere musea in een lastige (corona)tijd zitten, hebben we gezien dat we óók online volop kunnen genieten van erfgoed,’ besluit Trienke van der Spek, Hoofd Wetenschappelijke Collecties bij Teylers Museum het gesprek. ‘Dit geeft de burger moed! Want met alle rijkdom aan eeuwen onderzoek en kennis die wij in huis hebben, kunnen we daarom bezoekers inspireren die werken aan oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen.’

Het manifest

Dit platform in ontwikkeling betreft een samenwerking tussen de vier wetenschapsmusea met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Veel punten uit het NDE-manifest (dat gebaseerd is op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed) komen hierin tot uitvoering. 

Staat jouw organisatie ook achter de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? We nodigen je van harte uit om het manifest ook te onderschrijven. Kijk voor meer informatie op de manifestenpagina of stuur een mail aan info@netwerkdigitaalerfgoed.nl 

Terug