Overdracht schilderij van professor Harting

Afgelopen week reisde Liesbeth Harting helemaal vanuit Münster naar het UMU om de formele overdracht van het schilderij van haar bet-bet-overgrootvader, professor Pieter Harting, te voltooien. Dit schilderij, dat al sinds ongeveer 2009 in bruikleen was bij het UMU en destijds gerestaureerd werd, was lange tijd in het bezit van de familie. Mevrouw Harting heeft nu besloten om het schilderij definitief aan het UMU te schenken, waarvoor ze een overdrachtsformulier moest ondertekenen.

Het portret, geschilderd door de bekende portretschilderes Thérèse Schwartze, werd hem aangeboden tijdens een feestelijke bijeenkomst ter ere van zijn veertigjarig professoraat op 19 oktober 1881. Jarenlang hing het schilderij in de ‘sjieke’ kamer van de ouders van mevrouw Harting, waar ze als kind vond dat professor Harting er nogal streng uitzag.

Professor Harting
Professor Pieter Harting (Rotterdam, 27 februari 1812 – Amersfoort, 3 december 1885) was een veelzijdig natuurwetenschapper en hoogleraar in de farmacie, plantkunde en later de zoölogie. Hij stond bekend als een promotor van microscopie in zowel onderwijs als onderzoek en schreef onder andere een internationale standaardwerk over de geschiedenis van de microscopie. Zijn wetenschappelijk onderzoek was breed, en hij was ook actief en betrokken op maatschappelijk en politiek gebied. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse natuurwetenschappers van de 19de eeuw.

In het UMU staat professor Harting centraal in de zaal Grondig Speuren, waar zijn onderzoek naar grondboringen wordt belicht.

Terug