Bodemonderzoek Oude Hortus

De eerste fase van de vernieuwing van het Universiteitsmuseum en het groot onderhoud van het kassencomplex in de Oude Hortus zijn bijna afgerond. Het pand aan de Lange Nieuwstraat wordt binnenkort casco opgeleverd voor de museale inrichting. Voor een deel van de verbouwingen was bodemonderzoek verplicht. Het onderzoek is uitgebreid en in de hele Oude Hortus zijn monsters genomen.

Lood in de bodem

Door eeuwenlang gebruik van lood in allerlei producten zit op verschillende plekken in de stad lood in de bodem. Vooral in de oudere wijken van Utrecht. Het bodemonderzoek in de Oude Hortus heeft aangetoond dat ook in de Oude Hortus een verhoogde concentratie lood in de grond zit.

Lood is niet goed voor de gezondheid, vooral voor kinderen is dit ongezond. Oudere kinderen en volwassenen zullen bij een bodemvervuiling met lood niet zo snel te veel lood binnenkrijgen. De kans dat zij grond in de mond krijgen is namelijk minder groot. Bovendien zijn zij minder gevoelig voor de effecten van lood.

Voor de Universiteit Utrecht is een veilige omgeving voor medewerkers en bezoekers heel belangrijk. Daarom nemen wij de uitkomsten van dit onderzoek zeer serieus.

Risico’s beperkt

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheids- en de ecologische risico’s bij het huidige gebruik van de Oude Hortus en bij een bezoek aan de tuin zeer beperkt zijn. Vooral als mensen – met name kleine kinderen-  de vervuilde grond binnenkrijgen door dit bijvoorbeeld in hun mond te stoppen, kan dit schadelijk zijn. Er komen er goede veegmatten te liggen bij de ingang van het museum en het museumcafé. Ook komt er een voorziening om handen te kunnen wassen.

De tuinmedewerkers en -vrijwilligers van de Oude Hortus komen tijdens hun werkzaamheden in contact met aarde. Voor het veilig werken in de tuin worden daarom maatregelen getroffen. Het gaat dan om het dragen van beschermende bedrijfskleding. De tuinmedewerkers en de tuinvrijwilligers zijn hierover geïnformeerd tijdens een bijeenkomst. Hier zijn de resultaten van het onderzoek, de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de gevolgen voor het werken in de hortus besproken.

Voor meer informatie over lood en gezondheid: www.ggdleefomgeving.nl.

Terug