Een museum vernieuwen: waar begin je?

Een museum vernieuwen is iets waar je lang mee bezig bent en wat om veel voorbereiding vraagt. Er zijn verschillende ideeën en wensen voor een nieuw museum. Wat willen we veranderen? Hoe kunnen we de bezoekersstromen beter aan en welke nieuwe tentoonstellingen gaan we maken?

Niks staat nog vast. Dan gaat de inspiratie borrelen en de verschillende teams binnen het museum gaan brainstormen met elkaar. Blanco ga je met zijn allen bij elkaar zitten en bespreek je ideeën. Maar: passend bij de visie.

Vanaf het begin is er een visie, een doel. Met elkaar probeer je dit zo goed mogelijk te behalen. Het doel van het Universiteitsmuseum Utrecht? Het eerste onderzoeksmuseum van Nederland creëren: een familiemuseum waar je actief kennis maakt met wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht en Utrechtse onderzoekers in heden en verleden. 

Het wordt een museum waar je wordt geïnspireerd en uitgedaagd tot het stellen van vragen over jezelf en de wereld om je heen. Waar je leert antwoorden te zoeken en deze op waarde te schatten. En waar je als bezoeker zelf een onderzoeker wordt.

umu - universiteitsmuseum utrecht - zelf onderzoek doen - kindermuseum - museum voor kinderen

Zelf onderzoeken is belangrijk voor het UMU. Een team dat daar een grote rol in speelt, is het educatieteam. De drie onderdelen waar het educatieteam aan werkt zijn: de (interactieve onderdelen van) de tentoonstellingen in het museum, begeleide activiteiten voor families in het museum en de onderwijsprogramma’s voor scholen. Bij de onderwijsprogramma’s in het museum en buiten het museum, is de methode van onderzoekend leren het uitgangspunt.

De volgende stap? Kijken of de deelnamers aan de educatieve programma’s die je bedenkt, het aanpakken zoals jij dat bedacht hebt, alle instructies begrijpen én zich daadwerkelijk een echte onderzoeker voelen. Dat doet het educatieteam door te testen met het publiek.

Misschien heb je al wel meegedaan aan zo’n test of heb je het voorbij zien komen op onze sociale media. Zo niet, neem dan snel een kijkje in onze agenda of er binnenkort een testdag op de planning staat.

Terug