Collectie

Collectieglimp | De hulp van schelpen bij onderzoek

In de collectieglimp vertellen conservatoren verhalen over de rijke collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht.

In deze collectieglimp vertelt conservator Paul Lambers waarom schelpen belangrijk zijn geweest bij het onderzoek naar de bodem van Nederland.

Onderzoek van Pieter Harting

In de negentiende eeuw deed Pieter Harting onderzoek naar de bodem van Nederland. Hiervoor deed hij grondboringen in Amsterdam, Amersfoort en Utrecht. Het viel hem op dat in een grondlaag een bepaalde schelp te vinden was. Deze schelp heet het muizenkeuteltje. Dankzij die schelp heeft hij bijzondere ontdekkingen gedaan. Hoe? Bekijk de nieuwe Collectieglimp om daar achter te komen!

Terug