Collectie

Collectieglimp | Hygiëne bij de tandarts

In de collectieglimp vertellen conservatoren verhalen over de rijke collectie van het Universiteitsmuseum.

In deze Collectieglimp vertelt conservator Reina de Raat over hygiëne bij de tandarts. Vroeger was het oplopen van een infectie bij een tandartsbezoek namelijk niet geheel merkwaardig.

Het oplopen van ziektes bij een tandarts bezoek werd tot de 20e eeuw nog uitgesloten. Handen, kasten en meubilair waren verre van hygiënisch in de tandartspraktijk. Pas in 1930 begon de firma EMDA met het produceren van een functionele kast voor in de tandartspraktijk. De nieuwe kast hield een verandering in van het dagelijkse werk. Voor het openen van de kast werd de voetbediening gebruikt, de knoppen aan de deurtjes waren zo lang dat ze met de elleboog geopend konden worden. Het ware hygiënische denken! 

Het heeft tot in de jaren 80 van de 20e eeuw geduurd voordat de praktijkhygiëne aan strikte eisen moest gaan voldoen. Vanaf die tijd dragen tandartsen handschoenen, mondmaskers en brillen en zijn alle instrumenten gesteriliseerd.

Terug