Inhalatienarcose: Somnator volgens Moritz Brochardt

In al zijn eenvoud staat dit voorwerp, de Somnator, symbool voor een pijnvrije behandeling tijdens een tandheelkundige ingreep.

Tijdelijk verdoving

De Somnator volgens dr. Moritz Brorchardt kon over de neus geplaatst worden indien de mond vrijgehouden moest worden voor behandeling. Op het gaasje werd ethylchloride (tegenwoordig chloorethaan) gedruppeld dat, na inhalatie, bij de patiënt een tijdelijk lichte verdoving veroorzaakte.

Somnator
Somnator

Moordaanslag Lenin

De uitvinder van dit narcosemasker, Dr. Moritz Brorchardt (1868-194r/*-8) was een pionierende neurochirurg uit Berlijn die verschillende medische instrumenten ontwikkelde. Bovendien was hij een groot voorvechter voor anesthesie als apart specialisme. Zijn roem was zo groot dat toen er een moordaanslag op Lenin gepleegd werd hij verzocht werd de kogel uit de nek van de Russische leider te halen.

Toxisch en ontvlamabaar

Inhalatie anesthesie werd in het begin van de twintigste eeuw toegepast. Over het gebruik van ethylchloride als verdovingsmiddel werd in 1903 in het Tijdschrift voor Tandheelkunde melding gemaakt. De stof gold als toxisch en zeer ontvlambaar. Binnen de tandheelkunde werd de inhalatieanesthesie ingehaald door de komst van betrouwbare lokale anesthesie, novocaïne.

Auteur 
Reina de Raat

Beeld
Gemaakt in opdracht van het Nederlands Tandartsenblad

Terug